MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Firma bünyesinde yeterli sayıda muhasebe elemanı istihdam eden müşterilerimize aşağıdaki hizmetler verilmektedir;

  • Muhasebe, vergi, ticaret, iş ve sosyal güvenlik konularında danışmanlık yapmak,

  • Muhasebe kayıtlarını kontrol etmek, mevcut hataları düzeltmek ve oluşabilecek muhtemel sorunları önceden tespit ederek çözüm yolları önermek,
  • Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 227. maddesine istinaden vergi beyannamelerini imzalamak,
  • Müşterilerimizin soru ve sorunlarını; telefon, faks, e-mail veya bizzat giderek en kısa sürede cevaplamak ve çözümlemesine yardımcı olmak.