ŞİRKET BİRLEŞME / BÖLÜNME HİZMETLERİ

ŞİRKET BİRLEŞME / BÖLÜNME HİZMETLERİ

  • Her tür şirket kuruluşu ile ilgili işlemlerin yapılarak, mükellefiyet tesis ettirilmesi
  • İrtibat Bürosu kuruluş işlemleri ve Vergi Dairesine kayıt
  • Ana sözleşme değişikliklerinin hazırlanması ve tescili
  • Olağan ve/veya olağanüstü genel kurulların T.T.K. na uygun olarak hazırlanması
  • Toplantı tutanağının tescil ettirilmesi.
  • Tasfiye İşlemlerinin gerek T.T.K. gerek Vergi Kanunları açısından takibi ve yürütülmesi
  • Tasfiye İşlemlerinin denetimi Tasfiye İşlemleri ile ilgili danışmanlık