ÖZLÜK VE BORDROLOMA HİZMETLERİ

ÖZLÜK VE BORDROLOMA HİZMETLERİ

Özlük ve Bordrolama Hizmetleri: Personele dair, tüm bordrolama, güncel yasalara ve mevzuata uygun bildirgeler hazırlama, ödemeler, raporlama, hesaplama ve belgelendirme işlemidir. Şirketlerin tüm çalışanları için maaşları ve yan hakları esas alınarak bordrolar hazırlanması resmi kurumlara ödenmesi gereken tutarların belirlenmesi ve yasal bildirimlerin yapılması zorunludur. Firma bünyesinde yeterli sayıda ve evsafta muhasebe elemanı istihdam ederek defterlerini firma bünyesinde tutan ancak personel ve SGK işlemlerini firma bünyesinde yapmak istemeyen müşterilerimize personel ve SGK işlemleri kapsamında aşağıdaki hizmetler verilmektedir;

  • Personel ücret bordrosunu hazırlanarak ücret pusulaları ile birlikte firmaya raporlanması,
  • SGK bildirgelerinin düzenlenmesi, SGK teşviklerinden faydalandırılması ve internet üzerinden beyan edilmesi,
  • Aylık bildirgelerin internet ortamında ilgili kuruluşlara aktarılması ve tahakkuk fişlerinin müşterilere ulaştırılması,
  • Ücret hesabı ve bordroların hazırlanması,
  • İşkur bildirimlerinin yapılması ve işe alınan/işten ayrılan personel ile ilgili belgelerin hazırlanması ve bildirimlerin yapılması,
  • Sosyal Güvenlik ve İş mevzuatı konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi şirketimizden alabileceğiniz hizmetlerimizdir.