TİCARET HUKUKU İLE İLGİLİ HİZMETLER

TİCARET HUKUKU İLE İLGİLİ HİZMETLER

Şirketlere; kuruluşlarından, infisah etmeleri veya fesihlerine karar verilmeleri neticesinde tasfiye haline girerek tüzel kişiliklerinin sona ermelerine kadar ticaret hukuku açısından gereken her türlü hizmet tarafımızdan verilmektedir. Ticaret hukuku hizmetlerimiz ana başlıklar halinde aşağıdaki şekildedir;

  • Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluş işlemleri,
  • Ana sözleşme değişikliği,
  • Sermaye artırımı işlemleri,
  • Nevi değişikliği,
  • Adres değişikliği,
  • Şube ve ek işyeri açılışı,
  • Olağan ve olağanüstü genel kurullarının yapılması,
  • Normal tasfiye ve mahkeme kararı ile erken dağıtımlı tasfiye işlemleri, ▪
  • Devir, birleşme ve bölünme işlemleri,
  • Rapor Hizmetleri