MUHASEBE HİZMETİ

MUHASEBE HİZMETİ

Mali işlemler gün geçtikçe elektronik ortama taşınmaktadır. E- Beyanname, E-Defter, E- Fatura, E-Arşiv, İnternet Vergi Dairesi, E-Bildirge, ve gelecekte birçok yeni eletronik dönüşüm…
Elektronik ortamdaki bu hızlı değişime ayak uyduramamak,

 • İstenen bilgi ve bildirimlerin zamanında ve düzgün iletilmemesi sonucunda karşılaşılacak cezalar ve yaptırımlar,
 • İhtiyaç duyulan verilerin zamanında elde edilememesi sebebi ile değerini kaybetmesi,
 • Mali tabloların zamanında elde edilememesi gibi birçok sorunu beraberinde
  getirmektedir.

Mükellefler, muhasebe birimlerini elektronik ortamdaki bu değişime ayak uydurarak revize etmelidirler. Muhasebe kayıtlarının geçerli mevzuata göre düzenli bir şekilde tutulması, yeterli sayıda muhasebe elemanının tedarik ve istihdam edilmesi ile gerçekleşebilmektedir. Bu da ciddi bir mali kaynağın bu işe aktarılması ve belli bir organizasyon yapısını gerektirmektedir. Bu zahmetlere katlanmak istemeyen firmalara kadromuzdaki deneyimli elemanlarla muhasebe hizmeti verilmektedir. Muhasebe hizmetlerimiz ana başlıklar halinde aşağıdaki şekildedir;

 • Şirket faaliyetlerine ilişkin alış ve satış faturaları ile gelir ve gider evraklarının sisteme girilmesi.
 • Kasa, banka, çek, senet v.b hareketlerin sisteme girilmesi.
 • Personel bordrolarının hazırlanması ve SGK teşviklerinden faydalandırılması
 • Sisteme girilen bilgilerin tekdüzen hesap planı çerçevesinde ve vergi mevzuatına uyumlu bir biçimde muhasebe kayıtlarının oluşturulması.
 • Dönem sonu kapanış kayıtlarının yapılması ve mali tabloların (Bilanço, gelir tablosu vb.)hazırlanması.
 • Aylık, üç aylık ve yıllık olmak üzere tüm vergi beyannameleri ile bildirimlerin hazırlanması.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilecek aylık bildirgelerin hazırlanması.
 • Vergi beyanname ve bildirimleri ile bildirgelerin internet ortamında ilgili kuruluşlara aktarılması ve tahakkuk fişlerinin müşterilere ulaştırılması.
 • Yeni senede kullanılacak defterlerin açılış tasdiki ile önceki senede kullanılan defterlerin kapanış tasdiklerinin -müşterinin onaylaması halinde- yaptırılması,
 • Kanuni defterlerin süresi içinde yazdırılması,
 • Geçmiş senelere ait aşağıdaki dokümanların evrak saklamaya uygun özel koliler içerisinde müşteriye teslimi,
 • Kanuni defterler (Yevmiye, kebir, envanter),
 • Tüm muhasebe evrakları,
 • Defter ve belgelerin saklama müddetine dair yazımız,
 • Bildirgeler, hizmet listeleri ve tahakkuk fişleri,
 • Personel bordroları ve ücret pusulaları,

Bunun için,

 • Var olan muhasebe sisteminin elektronik ortama uyarlanması,
 • Var olan muhasebe sisteminin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu’na uygunluğunun sağlanması,
 • Yasal defterlerin VUK’a ve TTK’ya uygunluğunun sağlanması,
 • Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi veya şirket tarafından hazırlanan beyannamelerin kontrolünün yapılması ofisimizce gerçekleştirilen hizmetlerdir.