GEKAP Usul ve Esasları Üzerİne

Şubat 28, 2020
Şubat 28, 2020 admin

Bilindiği üzere; 04 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payı” Beyannamesi Genel Tebliği ile 2872 sayılı Çevre Kanununa ekli listede yer alan ürünlerden sadece plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar açıklanmış, plastik poşet hariç diğer kalemlerden geri kazanım katılım payı alınmasına ilişkin uygulamaya ise 31 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik ile Ocak 2020 dönemi itibariyle başlanmıştı. 05 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Gekap Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile ilgili beyannamenin verilme süresi plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü (Ocak ayı dönemine ilişkin 2/3/2020 tarihinde gönderilecektir) saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi ve ödenmesi gerektiği düzenlemiştir.

Bu defa, yukarıda anılan yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin tanımlayıcı ve açıklayıcı hususlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 7/2/2020 tarihli “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” yayınlanmıştır.

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar’a erişim için tıklayınız.

GEKAP uygulamalarına yönelik beyan ve ödeme işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ayrı bir sistem üzerinden ve yine Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar uyarınca gerçekleştirilecektir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın geri kazanım katılım payı beyannamesi hakkında duyurusu için tıklayınız.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın beyan ve ödeme işlemlerine ilişkin açıklamalarına erişim için tıklayınız.